În slujba comunităţii, prefigurăm comunitatea viitorului.                     Imnul scolii              

  Home | Scoala noastra | Rezultate | Parteneriate | Proiecte | Activitati extrascolare | Program Erasmus + | Asociatie parinti

 
     
    Aho, aho!
  
     Anul acesta, Crăciunul a venit și la Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu dinTârgoviște.
Într-o atmosferă de sărbătoare, în care toată suflarea (elevi, părinți, cadredidactice) devine mai optimistă, mai încrezătoare, au răsunat din toate colțurile școlii colindele.
Elevi de toate vârstele, de la toate clasele, au ținut să vestească Nașterea Mântuitorului atât în limba română, cât și în limba engleză. Gestul a fost răsplătit de bunăvoința Asociației de părinți a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu dinTârgoviște, care, prin domnul director Badea Gheorghe și prin director adjunct Păunescu Liliana, le-a oferit covrigi și mandarine. Vă așteptăm, dragi copii și dascăli, și cu alte ocazii, să ne aduceți zâmbete de fericire!       
 
            
 

               

 
   
 
     

                       

       Asociatia de parinti a Scolii "Tudor Vladimirescu" Targoviste
 
        * Descriere   
Asociaţia „ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI A ŞCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU TÂRGOVIŞTE”, este o organizaţie de persoane fizice, fără scop patrimonial, cu caracter social, cultural, non-politic si non-profit, neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom, constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 aprobată: prin Legea nr. 346/2005 si are personalitate juridică.
      * Scopul si obiectul activitatii
Scopul asociaţiei este sprijinirea unităţii de învăţământ,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLADIMIRESCU TÂRGOVIŞTE", respectiv:
a)      sprijină conducerea de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale necesare unei activităţi eficiente;
b)      susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
c)      susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale;
d)      conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor din unitatea de învăţământ respectivă, care are nevoie de ocrotire;
e)      susţine unitatea de învăţământ în organizarea si desfăşurarea festivităţilor anuale;
f)       atrage persoane fizice si juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din unitatea de învăţământ;
 * Obiectivele asociaţiei:
        1.  Susţinerea unităţii de învăţământ în activitatea de consiliere si orientare socio-profesională, de integrare socială a elevilor;
       2. Implicarea în procesul de învăţământ, sprijinind material unitatea şcolară în adoptarea a noi discipline care să se studieze prin curriculumul la decizia scolii;
       3. Sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare inclusiv angajarea unor profesori/educatori pentru studierea/aprofundarea unor discipline din/ în afara programei şcolare la cererea părinţilor copiilor din şcoală;
      4. Întreţinerea paginii web personalizate a scolii, în vederea comunicării cu elevii, părinţii si profesorii scoliiȘ
     5. Identificarea de surse de finanţare extrabugetare si implicarea directă în îmbunătăţirea, modernizarea si întreţinerea bazei materiale a scoliiȘ
    6. Sprijinirea parteneriatelor educaţionale dintre unităţile de învăţământ si instituţiile cu rol educativ pe plan intern şi internaţionalȘ
    7. Susţinerea conducerii şcolii în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale;
   8. Sprijînirea scolii si participarea la organizarea si desfăşurarea festivităţilor şcolare ;
   9. Conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel de ajutor;
   10. Implicarea în îmbunătăţirea calităţii vieţii si activităţii elevilor;
   11.Acordarea de burse şcolare si extraşcolare elevilor;
   12. Sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ şi valorificarea, pregătirea şi protejarea tinerelor valori;
   13. Susţinerea unor activităţi ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic şi sportiv;
  14. Gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii si alte surse;
   15. Acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materiala precară;
   16. Sprijinirea scolii în orice alte activităţi, la solicitarea acesteia;
    17. Prevenirea abandonului şcolar prin derularea unor programe cu acest scop împreună cu profesorii;
    18. Derularea unor programe educative pe teme de genul: drogurile şi consumul lor în rândul copiilor, violenţa în familie, ocrotirea minorilor prin intermediul şcolii;
19. Promovarea si cunoaşterea tradiţiilor culturare specifice poporului român, dezvoltarea multiculturalismului şi a dialogului social;
    20. Constituirea unei program de protecţie a spaţiului şcolar;
    21. Organizarea unor concursuri la nivel şcolar si interşcolar, la nivel naţional şi internaţional;
     22. Atragerea de fonduri pentru călătorii tematice şi documentare, excursii turistice în ţară şi străinătate;
     23.  Alte activităţi şi iniţiative în interesul Asociaţiei.

 

 

 

 

 

                 

   Noutăti!

 
   * Cererea pentru 2% din impozitul anual. Va multumim!
   * 08.05.2013- Documentele asociatiei: act constitutiv, statut

 

 

 

 

 

                 Home  |  Contact