În slujba comunităţii, prefigurăm comunitatea viitorului.                                   Imnul scolii              

  Home|Scoala noastra | Rezultate | Parteneriate | Proiecte | Activitati extrascolare | Program Erasmus + | Asociatie parinti

 

 

 

1. Descrierea unitatii de invatamant

 Denumire:  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ TUDOR VLADIMIRESCU” 
TÂRGOVIȘTE
 Adresă: TÂRGOVIȘTE, Str. MOLDOVEI, Nr.2
 tel: 0245 615 402
 fax: 0245 633 167
 e-mail: scoala6tgv@yahoo.com
   Pliant_1       Pliant_2
2. Circumscriptia scolara

http://www.isj-db.ro/static/files/20182019/clasa_pregaticoare/2_Centralizator_DB_Circumscriptii_2019.pdf

 3. Documente necesare înscrierii:

ˇ        Cerere-tip de înscriere – se primeşte în momentul înscrierii

ˇ        Actul de identitate al părintelui – original şi copie

ˇ        Certificatul de naştere al copilului – original şi copie

ˇ        Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare

pentru parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I (acolo unde este cazul)

 4. CALENDARUL ÎNSCRIERII

  Prima etapă de înscriere

   4 martie – 22 martie 2019

 -Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor,

 a cererilor-tip de înscriere;

 -Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor,

 zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri);

  25 martie 2019

 -Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip

 de înscriere

  26-27 martie 2019

 -Admiterea sau respingerea cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ

 decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. prin aplicarea criteriului specific de departajare

  28 martie 2019

 -Înscrierea la școala de circumscripție a copiilor neadmiși la alte unități școlare;

  29 martie 2019

 -Afișarea listei cu copiii înmatriculați, neînscriși  și cu locurile rămase libere 

  A doua etapă de înscriere

  2 aprilie – 8 aprilie 2019

 -Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni

 exprimate copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ sau care nu au participat în

 prima etapă.

 -Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ

 11 aprilie 2019 -Afișarea listelor finale

 Program

 LUNI – VINERI -  în intervalul orar 800 - 1800

 5. METODOLOGIA ÎNSCRIERII

 6. CRITERIU DE DEPARTAJARE:

     Școala de circumscripție nu are în planul de școlarizare clasă pregătitoare

     în alternativa educațională Step by Step

 7. Informatii pentru parinti

      Numarul de clase pregatitoare pentru anul scolar 2019-2020, conform
  Planului de Școlarizare este de 3 clase pregătitoare sub îndrumarea următoarelor
 cadre didactice titulare:

         1 clasă învățământ tradițional  (25 de locuri) - Prof înv. primar Maria Vlășceanu

           2 clase Step by Step (50 de locuri)  - Prof. înv. primar Dorina Creața

                                                                             - Prof. înv. primar Cristina Vălu

                                                                             - Prof. înv. primar Mihaela Georgescu

                                                                             - Prof. înv. primar Șerb Marius

    Programul de evaluare a_dezvoltarii psihosomatice a copiilor 2019
 
  
 
*Informatii suplimentare:  www.isj-db.ro
                                       www.edu.ro
Telverde ISJ Dâmbovița: 0800816245                                                     
 

              

 

         

 

                

            

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

           

          

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

   

                 Home  |  Contact